ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΝΤΕ ΜΕΖΟΝΕΤΩΝ ΜΕ ΔΥΟ ΥΠΟΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΙΝΕΣ, ΣΤΗΝ ΕΚΑΛΗ (2022)

Λεπτομέρειες Έργου:

Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης : Ι. Αθανασίου & Δ. Λιακόπουλος Ο.Ε. (E.C.D.M.)

Αρχιτεκτονική Μελέτη / Διαχείριση έργου : Ι. Αθανασίου & Δ. Λιακόπουλος Ο.Ε. (E.C.D.M.) και Ντάσος Δημήτριος Πολ. Μηχ. Ε.Μ.Π.

Στατική Μελέτη : CK Structural Engineers & associates και Ντάσος Δημήτριος Πολ. Μηχ. Ε.Μ.Π.

Φάση Μελέτης / Έργου : Οριστική μελέτη

Περίοδος Μελέτης : 2022

Στάδιο Μελέτης : Ολοκληρωμένη

Περιγραφή Έργου:

Μελέτη στατικής επάρκειας σε υφιστάμενο συγκρότημα πέντε μεζονετών από ωπλισμένο σκυρόδεμα, κατασκευής του 2007. Η κατασκευή αποτελείται από δύο στατικώς ανεξάρτητα κτίσματα Α και Β, με συνολική επιφάνεια περίπου 1115 τ.μ. και 1045 τ.μ. αντίστοιχα, τα οποία ωστόσο συνενώθηκαν στο Β’ υπόγειο και εδράζονται σε κοινή θεμελίωση. Στο πλαίσιο της μελέτης πραγματοποιήθηκαν εργασίες αποτύπωσης και επί τόπου διερεύνησης των στοιχείων του φέροντος οργανισμού, καθώς και αξιολόγησης των ευρημάτων των διερευνητικών δοκιμών (λήψη πυρήνων και σκαναρίσματα οπλισμών) για την εξακρίβωση των υφιστάμενων υλικών κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. Η μελέτη στατικής επάρκειας της κατασκευής πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο τακτοποίησης με βάση τον Ν.4495/2017.