ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΕΤΡΑΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ (2023)

Λεπτομέρειες Έργου:

Ιδιοκτήτης : ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING Α.Ε.

Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης : ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ PROJECTS IKE

Στατική Μελέτη : CK Structural Engineers & associates

Φάση Μελέτης / Έργου : Μελέτη Στατικής Επάρκειας

Περίοδος Μελέτης : 2023

Στάδιο Μελέτης : Ολοκληρωμένη

Περιγραφή Έργου:

Μελέτη στατικής επάρκειας τετραώροφου κτιρίου γραφείων και καταστημάτων με υπόγειο από ωπλισμένο σκυρόδεμα στην περιοχή του Χαλανδρίου. Ο βασικός λόγος εκπόνησης της παρούσας μελέτης στατικής επάρκειας είναι η εγκατάσταση μεταλλικών παταριών στην οροφή Ισογείου και Β’ Ορόφου καθώς και η αλλαγή χρήσης ορισμένων τμημάτων του κτιρίου. Επιπροσθέτως, μελετήθηκε ξεχωριστά και η επάρκεια των δύο υφιστάμενων μεταλλικών παταριών (επιφάνειας περίπου 60 τ.μ έκαστο) τα οποία εδράζονται σε περιμετρικά στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος. Χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω πρότυπα και κανονισμοί: 1. ΚΑΝ.ΕΠΕ (Κανονισμός Επεμβάσεων), 2. ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ EC0 (Βάσεις Σχεδιασμού Δομημάτων), 3. ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ EC1 (Βάσεις Σχεδιασμού και Δράσεων στις Κατασκευές), 4. ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ EC3 (Σχεδιασμός κατασκευών από Χάλυβα). Η ανάλυση και έλεγχος του κτιρίου πραγματοποιήθηκε με το λογισμικό Fespa 22 v.8.3.0.16, ενώ ο στατικός έλεγχος επάρκειας των μεταλλικών μελών πραγματοποιήθηκε με το λογισμικό Etabs της εταιρείας CSI.