ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΕΖΟΝΕΤΩΝ ΜΕ ΠΙΣΙΝΑ ΣΤΑ ΠΛΑΚΑΛΩΝΑ ΤΗΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ (2023)

Λεπτομέρειες Έργου:

Ιδιοκτήτης : EUROBANK A.E.

Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης : Κωστούλας Projects IKE

Στατική Μελέτη : CK Structural Engineers & associates

Φάση Μελέτης / Έργου : Μελέτη Στατικής Επάρκειας

Περίοδος Μελέτης : 2023

Στάδιο Μελέτης : Ολοκληρωμένη

Περιγραφή Έργου:

Το συγκεκριμένο έργο αφορά σε συγκρότημα τεσσάρων μεζονετών που διαμορφώνονται σε δύο ανεξάρτητα διώροφα κτίρια (Ισόγειο & Α’ όροφος) εμβαδού ορόφου περίπου 100 τ.μ. Ο φέρων οργανισμός των κτιρίων αποτελείται από μικτό σύστημα τοιχωμάτων και πλαισίων οπλισμένου σκυροδέματος. Η θεμελίωση διαμορφώνεται με εσχάρα πεδιλοδοκών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Ο βασικός λόγος εκπόνησης της μελέτης στατικής επάρκειας είναι ότι τα εν λόγω κτίρια έχουν κατασκευαστεί ως δύο στατικώς ανεξάρτητοι φορείς καθ’ύψος, ενώ στις σχετικές οικοδομικές άδειες (έτος 1997 & 2005) είχαν μελετηθεί ως στατικώς ενιαίοι φορείς. Για τον έλεγχο επάρκειας πραγματοποιήθηκε ελαστική δυναμική ανάλυση και συγκεκριμένα η Mέθοδος Xρονοϊστορίας της Aπόκρισης (ΚΑΝ.ΕΠΕ, §5.6.3.3) με τοπικούς δείκτες m. Η επίλυση και ο έλεγχος επάρκειας των κτιρίων Α, Β πραγματοποιήθηκε με το λογισμικό FespaR 22 v.8.3.0.16 της εταιρίας LH Λογισμική.