ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗ ΣΑΜΟ (2022)

Λεπτομέρειες Έργου:

Ιδιοκτήτης : Ιδιώτης

Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης : Ιδιώτης

Αρχιτεκτονική Μελέτη : ALTIUS ENGINEERING & CONSTRUCTION

Στατική Μελέτη : CK Structural Engineers & associates

Φάση Μελέτης / Έργου : Οριστική μελέτη & Μελέτη εφαρμογής

Περίοδος Μελέτης : 2021-2022

Στάδιο Μελέτης : Ολοκληρωμένη

Περιγραφή Έργου:

Το συγκεκριμένο έργο αφορά σε διώροφο κτίσμα από φέρουσα τοιχοποιία με υπόγειο και ξύλινη κεραμοσκεπή, συνολικής επιφάνειας περίπου 563 τ.μ. στην Σάμο, κατασκευής περί το 1900 και χωρίζεται σε δυο φάσεις : Αρχικά, διενεργήθηκε επί τόπου αυτοψία και αποτύπωση σεισμικών βλαβών στην κατοικία, με σκοπό να εντοπισθούν οι φθορές που προκλήθηκαν από την ισχυρή Σεισμική Δόνηση της 30/10/2020 μεγέθους 6,7R. Οι εργασίες περιλαμβάνουν την καταγραφή ρωγμών και βλαβών, την αποτύπωση τους σε σχέδια και τη σύνταξη τεχνικής έκθεσης για τα ευρήματα. Σε δεύτερο στάδιο, εκπονήθηκε στατική μελέτη σε επίπεδο οριστικής μελέτης και μελέτης εφαρμογής, η οποία περιλαμβάνει μελέτη αποτίμησης και ενίσχυσης του φορέα (οι αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν στο πρόγραμμα ETABS 19.1.0) καθώς και την προμέτρηση του κόστους επισκευής τους, με βάση τα άρθρα και τιμολόγιο του αντίστοιχου ΦΕΚ.