ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΠΤΑΩΡΟΦΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΠΟ Ω.Σ. ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ (2022)

Λεπτομέρειες Έργου:

Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης : ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

Αρχιτεκτονική Μελέτη : Τεχνικό γραφείο μελετών – επιβλέψεων κατασκευών

                                        «ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ»

Στατική Μελέτη : CK Structural Engineers & associates

Φάση Μελέτης / Έργου : Οριστική μελέτη

Περίοδος Μελέτης : 2022

Στάδιο Μελέτης : Ολοκληρωμένη

Περιγραφή Έργου:

Αντικείμενο του γραφείου μας ήταν η στατική μελέτη αποτίμησης της φέρουσας ικανότητας επταώροφου κτιρίου ιδιωτικής κλινικής από ωπλισμένο σκυρόδεμα με υπόγειο και δώμα, κατασκευής περιόδου μεταξύ 1965 -1970, καθώς και η μελέτη των απαιτούμενων ενισχύσεων βάσει των αποτελεσμάτων της μελέτης αποτίμησης. Στο πλαίσιο της μελέτης αποτίμησης πραγματοποιήθηκαν εργασίες αποτύπωσης και επί τόπου διερεύνησης των στοιχείων του φέροντος οργανισμού, καθώς και τεκμηρίωση των υφιστάμενων υλικών κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. Αναφορικά με τις ενισχύσεις, καταλληλότερη προς εφαρμογή κρίθηκε η μέθοδος του μανδύα εκτοξευόμενου σκυροδέματος για τα υποστυλώματα και η τοποθέτηση ελασμάτων ινοπλισμένων πολυμερών άνθρακα (CFRP) για την ενίσχυση των δοκών. Πρόσθετα των παραπάνω, πραγματοποιήθηκε και στατική μελέτη του νέου κλιμακοστασίου εισόδου καθώς και πυρήνα ανελκυστήρα σύμφωνα με τη νέα αρχιτεκτονική μελέτη. Οι αναλύσεις αποτίμησης της φέρουσας ικανότητας και διαστασιολόγησης των ενισχύσεων πραγματοποιήθηκαν με το λογισμικό Fespa 20 v.8.1.0.22.